NEWSLETTER Contacte COVID
X
ÀREA PERSONAL

There is no slider selected or the slider was deleted.

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Última modificació: Octubre de 2021

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regixen la Pàgina palauvalencia.com juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.

L’O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a esta, se l’informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

 

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

Les dades que es recullen o ens facilites voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja siga per la navegació en esta, així com tots aquells que ens pugues facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable del Tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació

Denominació Social: O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, CIF:9625223D

Adreça: Passeig de l’Albereda, núm. 30, 46023 (València)

Telèfon: 963375020

Correu electrònic: Info@palauvalencia.com

DPD: dpd@palauvalencia.com

Pàgina web: palauvalencia.com

 

que finalitat tractem les teues dades personals i quina és la base legal aplicable?

 

1. Base legal. – Execució d’un contracte (art. 6.1.b) RGPD).

Finalitats.

• Gestionar la seua demanat/compra, o registre.

• Registrar-li en la plataforma web de l’entitat i generar un usuari i contrasenya que li permeta accedir al seu compte/perfil,

• Gestió de consultes, atendre la seua sol·licitud d’informació i venda d’entrades.

• Intercanvi de comunicacions relacionades amb el servici contractat o producte adquirit, com ara, possibles cancel·lacions o variacions en l’horari, devolucions, duplicats, entre altres.

2. Base legal. – Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. (art. 6.1.c) RGPD).

Finalitats.

• Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per a complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria tributària, fiscal i comptables, així com, aquelles imposades pels organismes públics dels quals depén O.A.M.

• Comunicar les seues dades a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què és necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions reguladores.

• Gestionar adequadament les sol·licituds de drets de la normativa vigent de protecció de dades.

 

3. Base legal. – Interés legítim del responsable del tractament. (art. 6.1.f) RGPD).

Finalitats.

• Realitzar enquestes de satisfacció amb la finalitat d’avaluar la seua satisfacció amb els serveis contractats, a l’efecte de millorar els processos.

• Cerca, obtenció i gestió d’informació personal per a defensa dels interessos d’O.A.M per a l’inici i tramitació de possibles processos judicials i defensa davant processos incoats per reclamacions de l’usuari/comprador.

• Conservar les comunicacions electròniques que mantinguem amb vosté (a través de correu electrònic, xat, sms, aplicacions de missatgeria electrònica, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que poguera emprar) així com mantindre registres informàtics i telemàtics d’accés als servicis amb finalitats de control de qualitat i seguretat o com a mitjà de prova en procediments judicials, administratius, arbitrals o de qualsevol naturalesa que pogueren suscitar-se, que versen sobre la seua sol·licitud.

• Realitzar anàlisi i millores en la web, sobre els nostres servicis i detectar possibles atacs informàtics per a assegurar la seguretat de la web.

• Crear models de comportament a través de dades anonimitzades amb la finalitat de generar nous productes o serveis, millorar els mateixos o l’atenció que prestem.

 

4. Base legal. – Consentiment de l’usuari.

Finalitats.

• Enviament de Newsletter i informació comercial

• La utilització de “cookies” pròpies i de tercers per a millorar els nostres servicis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seues preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació.

5. Informació sobre les bases legals aplicables.

En el cas que la base legal aplicable resulte ser, l’interés legítim, l’empleat podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments, fonamentats en aquest, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades a: dpd@palauvalencia.com i explicant el motiu d’aquesta oposició. En tal cas, el Responsable sospesarà si l’interés al·ludit preval sobre els drets dels interessats.

Respecte d’aquells tractaments fonamentats en el consentiment facilitat, la falta d’autorització no afectarà el manteniment o compliment de la relació laboral que manté amb l’O.A.M.  A més, una vegada prestada l’autorització, pot retirar-la en qualsevol moment sense que afecte els tractaments anteriorment realitzats. En qualsevol cas, el seu consentiment romandrà vigent mentre el treballador no el retire.

 

Quines categories de dades pot tractar el Responsable?

L’O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València tractarà les dades que ens subministre, que, poden ser dades de les següents categories:

– Dades de caràcter identificatiu.

– Dades de contacte.

– Dades bancàries.

 

A qui li comunicarem les seues dades?

Se cediran dades, en el seu cas, a les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades com a entitats bancàries, o amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes socials, culturals o acords de col·laboració, etc. i per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legitimes de persones cedents i persones cessionàries.

 

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es necessiten per a gestionar el contacte, la consulta o l’encàrrec que ens faça i, en el seu cas, seran mantinguts durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals atribuïdes al Responsable del Tractament.

 

Xarxes Socials.

L’usuari a través de la nostra pàgina web, disposa d’enllaços d’accés als nostres perfils en les xarxes socials. Aquests enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de l’O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, en accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. L’usuari sempre pot controlar les seues connexions, eliminar els continguts que deixen d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seues connexions, per a això haurà d’accedir a la seua configuració de privacitat de la xarxa social en qüestió.

Sobre l’ús de les xarxes socials, pot ser que no tinguen els seus servidors dins d’Espanya o la Unió Europea. Pel que, recomanem conéixer la seua política de privacitat i consultar les normes i polítiques del titular de la xarxa social en els següents links:

• Twitter: https://twitter.com/es/privacy

• Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

• Google, Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es

 

Quins són els seus drets?

• A saber, si estem tractant les seues dades o no.

• A accedir a les seues dades personals.

• A sol·licitar la rectificació de les seues dades si són inexactes.

• A sol·licitar la supressió de les seues dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si ens retira el consentiment atorgat.

• A sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.

• A portar les seues dades, que li seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.

• A presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades (en el seu cas) o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creu que no li hem atés correctament.

• A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecte licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

A conseqüència de l’aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l’entorn en línia els interessats tenen el dret a l’oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE.

 

L’informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i altres reconeguts en la normativa de privacitat mitjançant escrit juntament amb la seua fotocòpia de DNI al Delegat de Protecció de Dades, en la següent adreça:

Passeig de l’Albereda, núm. 30 46023 València, o mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@palauvalencia.com.

S’informa l’interessat o representant d’este, que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

 

Canvis en la Política de Privacitat:

O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l’informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.